Vakantie opnemen tijdens verzuim

25-06-2021 | Ook zieke medewerkers hebben het recht om met vakantie te gaan, mits dit de genezing niet nadelig beïnvloedt. Staat er een noodzakelijke ingreep of behandeling gepland voor de aangevraagde vakantieperiode dan is het niet verstandig de vakantie toe te kennen.