Nadere voorwaarden van NOW 3.0 bekend, definitieve regeling pas half oktober 2020

Hoewel per 1 oktober 2020 de derde fase van de NOW in werking is getreden, laat de definitieve NOW 3.0 nog even op zich wachten. Minister Koolmees heeft evenwel in een brief van 30 september 2020 een nadere invulling bekend gemaakt.