Niet-oproepen van oproepkrachten wegens onvoldoende werk door corona

08-09-2021 | Een opvallende uitspraak over een oproepkracht die een beroep doet op het rechtsvermoeden nadat hij niet meer is opgeroepen vanwege corona. De oproepovereenkomst bestond al langer dan 1 jaar en de werkgever had verzuimd de oproepkracht een aanbod te doen. Met het doen van een aanbod wordt bedoeld het aanbod dat sinds de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) verplicht is, waarbij de werkgever een werknemer vaste uren aanbiedt.