Ontslag op basis van disfunctioneren en verstoorde arbeidsverhouding, is het makkelijker geworden?

Twee recente uitspraken maken weer duidelijk dat ontslag op basis van disfunctioneren en een verstoorde arbeidsverhouding alleen mogelijk is als de werkgever een degelijk dossier heeft opgebouwd en de motivatie van het ontslag daarnaast ook uitgebreid onderbouwd is. Daarbij mag de verstoorde arbeidsrelatie niet alleen het gevolg zijn van het gedrag van de werkgever.