Oproepkrachten na 1 jaar opnieuw aanbod vaste arbeidsomvang doen

06-04-2021 | Sinds de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) zal je – als werkgever – nadat de oproepovereenkomst 12 maanden (tussenpozen niet mee gerekend) heeft geduurd, de oproepkracht een aanbod vaste uren moeten doen.