De risk appetite van financiers

02-04-2021 | Verschillende financiers hebben ook een van elkaar verschillend acceptatiebeleid. De ene geldverstrekker keert zich af van risico’s, de ander zoekt risico’s op, weer anderen bewegen daar tussen. Kortom, wat moet je weten over de risicobereidheid – risk appetite – van geldverstrekkers?