Rechten bij kort- en langdurend zorgverlof en calamiteitenverlof

16-08-2022  |  Voor de relatie tussen werkgever en werknemer is het van belang dat ook de werkgever op de hoogte is van de wettelijke rechten die werknemer heeft indien hij verlof vraagt wegens ziekte van een kind of partner. Ook komt de nieuwe Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden om de hoek kijken. Volgens deze wet heeft werkgever de plicht schriftelijk aan zijn werknemer(s) mede te delen welke verlofrechten deze heeft.