Een cash en debt free bedrijfsovername,
wat is dat?

19-08-2022  | Bij de (ver)koop van een onderneming kunnen koper én verkoper een koopprijs overeen komen onder de conditie ‘cash and debt free’. Een verkeerde interpretatie van het principe ‘cash and debt free’ kan een aanzienlijk effect hebben op de uiteindelijke prijs die de verkoper ontvangt. En daarmee dus ook op de prijs die de koper moet betalen.