Stageovereenkomst wordt gezien als arbeidsovereenkomst

In een uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland vraagt een leerling in de Thuiszorg om vernietiging van de opzegging van haar arbeidsovereenkomst door haar werkgever. Zij wordt in het gelijk gesteld, zodat het dienstverband in stand blijft en de werkgever met terugwerkende kracht salaris plus rente moet betalen.