Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Het zal je niet ontgaan zijn:  op het gebied van arbeidsrecht hebben er op 1 januari 2020 veranderingen plaatsgevonden die de dagelijkse praktijk voor werkgevers beïnvloeden. Op hoofdlijnen zijn dit de wijzigingen die per 1 januari 2020 met de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking treden.